Verpakking van gevaarlijke goederen

Moet je gevaarlijke goederen verzenden? Hou rekening met de reglementering voor verpakking en transport van gevaarlijke stoffen! 

Wat zijn gevaarlijke goederen? 

Gevaarlijke goederen zijn stoffen die risico's kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid of het milieu. Vooral als ze niet op de juiste manier worden gehanteerd, getransporteerd of verpakt. 

Gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in 9 klassen van gevaarlijke goederen. Elke gevaarlijke stof krijgt een UN-nummer dat gebruikt wordt bij de documentatie, de verpakking, de etikettering en het transport. 

Wetgeving voor verpakken en transport van gevaarlijke stoffen

De regels voor het transport van gevaarlijke goederen zijn gebaseerd op de gevarenklasse van de goederen en de transportwijze. De belangrijkste regelgeving voor het verpakken en transporteren van gevaarlijke goederen:  

  • Luchtvracht: De DGR (Dangerous Goods Regulations) van de IATA (International Air Transport Association)  

  • Zeevracht: De IMDG-code (International Maritime Dangerous Goods Code) 

  • Wegvervoer: ADR (European Agreement for International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

  • Spoor: RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)  

  • Binnenvaart: ADNR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) 

Hoeveelheidsgrenzen voor behandeling, verpakking en transport van gevaarlijke goederen

De hoeveelheid van een product bepaalt mee het gevaar. Daarom zijn er voor gevaarlijke stoffen hoeveelheidsgrenzen voor veilig transport bepaald. 

De klasse en de hoeveelheid van de gevaarlijke goederen die je wil verzenden, hebben invloed op de manier waarop ze moeten worden gedocumenteerd, behandeld, verpakt, geëtiketteerd en getransporteerd. 

➡ Ga na of de goederen die je moet verzenden gevaarlijke goederen zijn, en onder welke wetgeving ze vallen. Bij multimodaal transport kunnen dat meerdere regelgevingen zijn. 

Opgeleid personeel voor behandeling en verpakken van gevaarlijke goederen 

Werknemers die met gevaarlijke goederen omgaan, moeten een passende opleiding hebbenOmgaan met gevaarlijke goederen betekent onder meer: 

  • Gevaarlijke goederen laden en lossen of hanteren. 
  • Gevaarlijke goederen verpakken en voorbereiden voor transport. 

  • Gevaarlijke goederen transporteren. 

  • Ontwerpen, produceren, inspecteren, herstellen van verpakkingen of delen van verpakkingen die worden gebruikt om gevaarlijke materialen te vervoeren. 

De verpakking van gevaarlijke goederen moet uitgevoerd worden door medewerkers die hiervoor opgeleid zijn. Het behandelen en verpakken van gevaarlijke goederen vereist specifieke capaciteiten, vaardigheden en opleiding. 

➡ Zorg ervoor dat je medewerkers (en de medewerkers van je dienstverleners) de juiste opleiding voor het behandelen van gevaarlijke goederen krijgen. 

Vervoersdocumenten voor transport van gevaarlijke goederen 

Zendingen van gevaarlijke goederen moeten vergezeld zijn van de juiste documenten. Ontbrekende of foutieve documenten zorgen voor vertraging, boetes of erger, verkeerde behandeling en dus gevaar. 

Verpakking en etikettering van gevaarlijke goederen voor transport

Gevaarlijke goederen moeten in een – volgens hun UN-klasse – goedgekeurde verpakking worden verpakt, en van de juiste labels en de wettelijk vereiste markeringen worden voorzien.

➡ Zorg dat je de juiste en volledige documenten met je zending van gevaarlijke goederen meegeeft. Zorg ook voor de juiste etikettering op de verpakking van je gevaarlijke goederen! 

Verzend je verschillende gevaarlijke goederen? In wijzigende hoeveelheden? Die via verschillende vervoerswijze verzonden worden? 

➡ Het juist behandelen, verpakken, etiketteren en documenteren van gevaarlijke goederen is belangrijk. Zorg dat het juist gebeurt! 

DEUFOL Expert in verpakken van gevaarlijke goederen voor transport. 

DEUFOL kan je gevaarlijke goederen verpakken, behandelen en de transportdocumenten verzorgen. 

DEUFOL is gespecialiseerd in het verpakken van de meeste klassen gevaarlijke stoffen. Wij zorgen ervoor dat de goederen worden verpakt en gelabeld volgens de voorschriften. Onze medewerkers kunnen de benodigde documenten en certificaten opstellen.

DEUFOL medewerkers zijn opgeleid en zijn op de hoogte van de wetgeving en eventuele aankomende wetswijzigingen. 

Samen met onze transportpartners zijn wij in staat om de meeste soorten en klassen gevaarlijke stoffen te behandelen en te transporteren. 

De DEUFOL verpakking en documentatie is conform de geldende internationale vervoersverdragen en -conventies: RID-code (spoor), ADNR (binnenvaart), ADR (weg), IMDG-code (zeevaart) en IATA/ICAO (luchtvracht). 

➡ Zorg dat je gevaarlijke goederen goed verpakt zijn. Vertrouw op DEUFOL voor de transportverpakking. 


Bel ons: +32 (0)3 488 21 92

Mail ons: belgium@deufol.com

Verpakking van gevaarlijke goederen

Jouw industriële verpakkingen op maat door Deufol

Je hebt een industrieel product. Uniek, hoogwaardig. Robuust of breekbaar? Zwaar en groot. Dat product moet in perfecte staat en op schema van A naar B? Misschien wel naar de andere kant van de wereld? Bij Deufol begrijpen we dat jouw unieke product een unieke verpakkingsoplossing vereist. Onze verpakkingsexperts zorgen voor de juiste oplossing. De juiste industriële verpakking op maat van je product en de transportweg.

Lees meer

Deufol verpakt jouw industriële goederen. Professioneel. Betrouwbaar.

Laat je industriële goederen verpakken door een verpakkingsspecialist. Laat je goederen verpakken bij Deufol. Wij zorgen voor professionele, betrouwbare, kostenbewuste verpakking van jouw industriële producten. Jij bespaart plaats, tijd, kosten ... én kopzorgen.

Lees meer

Deufol als industrieel verpakkingsbedrijf bij jou op het bedrijf

Laat je industriële goederen verpakken door een verpakkingsspecialist. Laat ze verpakken door Deufol. Bij jou op het bedrijf. Wij zorgen voor professionele, betrouwbare, kostenbewuste verpakking van jouw industriële producten. Volgens een service level agreement zoals jij het wenst. Jij bespaart tijd, kosten ... én vermijdt kopzorgen.

Lees meer

Industriële verpakking op locatie

Industriële verpakking op locatie: de Deufol mobiele verpakkingsteams verpakken je goederen op kaai in de haven, op de luchthaven, of in het bedrijf of magazijn. Met het juiste verpakkingsmateriaal, de juiste werkmiddelen, kennis en organisatie.

Lees meer

Deufol levert jouw verpakkingen en verpakkingsmaterialen

Je product onbeschadigd en tijdig op bestemming krijgen, dat is jouw uitdaging. De juiste verpakking is essentieel. Heb je onvoldoende kennis van verpakking, verpakkingsrichtlijnen & verpakkingsmaterialen? Deufol ontwerpt, produceert en levert de juiste verpakking voor jouw industriële goederen. Op maat van het product en het transport. Deufol levert de verpakkingen en verpakkingsmaterialen bij je aan zodat jij enkel het product er nog moet in plaatsen.

Lees meer

Breakbulk verpakkingen voor grote industriële goederen

Heb jij goederen die beschermd getransporteerd moeten worden, maar niet in een zeecontainer of vrachtwagen passen? Wij zorgen voor een oplossing op maat! Wij verpakken jouw grote industriële goederen zodat ze getransporteerd en behandeld kunnen worden zonder schade op te lopen.

Lees meer

Verpakken van kunst, antiek, meubelen, oldtimers, sportwagens …

Deufol verpakt kunst & antiek, vintage meubelstukken, schilderijen en beeldhouwwerken. Oldtimers, vintage motorfietsen en sportwagens. Testwagens of prototypes en demonstratiemodellen. Professioneel, betrouwbaar en op maat van je waardevol stuk én de transportweg!

Lees meer

Verified Gross Mass (VGM) bij container export

Wil je een zeecontainer verschepen? Dan moet je het VGM (Verified Gross Mass) meegeven. Dit is verplicht én noodzakelijk om je vracht op het schip te krijgen. Deufol is hiervoor gecertificeerd. We kunnen je zeecontainer stuffen én wegen. Je krijgt een attest en kan je vracht zonder zorgen in de haven aanbieden.

Lees meer

Laden van containers

Moet jouw vracht per container getransporteerd worden? Vertrouw ons jouw goederen toe voor een snelle en veilige lading.

Lees meer

Conformiteit troef: Deufol werkt volledig conform de internationale en nationale normen en regels

Conformiteit troef! Deufol werkt volledig conform de internationale en nationale normen en regels. Wij verpakken in een beveiligde en veilige omgeving in overeenstemming met internationale verpakkingsstandaards en ISPM 15 regelgeving.

Lees meer

Voorbeelden industriële verpakking.

Doorheen de jaren hebben we al heel wat verpakkingen gemaakt. Bekijk hier wat voorbeelden van onze vorige projecten en ontdek wat Deufol voor jou kan betekenen!

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x